Multilingual Turkish Dictionary

FECAL FAT TEST

FECAL FAT TEST : English Turkish Digestive

Vücudun Yağ hücrelerini parçalama ve absorbe etme kaabiliyetini ölçen bir test.Bu test yapılmadan önce Hastaya 2 veya 3 gün süreyle yağsız bir diyet uygulanır ve İnceleme için feçes (Dışkı) örnekleri alınarak yapılır