Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Digestive

English Turkish Digestive
ABDOMEN : English Turkish Digestive

Karın Boşluğu,Batın

ABDOMINAL MIGRAINE : English Turkish Digestive

Tekrarlayan Kusma Sendromu.Bakınız;Cyclic Vomiting Syndrome (CVS)

ABSORPTION : English Turkish Digestive

Emilim,Soğurma

ACCESORY DIGESTIVE ORGANS : English Turkish Digestive

Sindirime yardımcı olmakla birlikte Sindirim Sisteminin bir Parçası olmayan organlar.Bu organlar,Dil,Tükürük bezleri,Pankreas,Karaciğer ve Safra Kesesi'dir

ACHALASIA : English Turkish Digestive

Yemek Borusunun nadir bozukluklarındandır.Yemek Borusunun sonundaki kaslar,Geçişin uygun olarak açılması için yeterince gevşemez

ACHLORHYDRIA : English Turkish Digestive

Mide Özsularında Hidroklorik Asit eksikliğidir

ACTIVATED CHARCOAL : English Turkish Digestive

Bağırsak Gazlarının hafifletilmesine yardımcı olan Reçetesiz bir ilaç (Ürün)

ACUTE : English Turkish Digestive

Ani ve şiddetli,kısa süren rahatsızlık

AEROPHAGIA : English Turkish Digestive

Bir kimsenin çok fazla hava yutmasıyla oluşan durum.Gaz ve sık,sık geğirmeye yol açar

ALACTASIA : English Turkish Digestive

Süt Şekerinin sindiriminde enzim eksikliğine neden olan kalıtsal durum

ALAGILLE SYNDROME : English Turkish Digestive

Bebeklerin ilk yaşında görülen bir durumdur.Karaciğer içindeki safra kanalları görülmez.Dışındaki kanallar ise genellikle çok dardır.Karaciğer içinde safra birikmesine neden olarak Karaciğer Hücrelerini ve diğer organları hasara uğratabilir

ALIMENTARY CANAL : English Turkish Digestive

Sindirim Borusu,Hazım Borusu,Besleyici Kanal

ALLERGY : English Turkish Digestive

Vücudun belirli yiyeceklere,hayvanlara,bitkilere veya diğer maddelere tahammül göstermemesi,tolere etmemesi durumu

AMEBIASIS : English Turkish Digestive

Amebiyazis.Akut veya Kronik bir enfeksiyon.Hafif İshalden sık sulu ishale ve vücudun mayi ve su kaybına kadar değişik belirtileri vardır.Ayrıca Gastroenteritis'e bakınız

AMINO ACIDS : English Turkish Digestive

Aminoasitler.Proteinlerin temel yapı taşlarıdır.Vücut aminoasitlerin birçoğunu kendisi yapar.Diğerleri ise yiyeceklerden gelir ve vücut onları hücrelerin kullanımı için parçalar.Ayrıca Protein'e bakınız

ANAL FISSURE : English Turkish Digestive

Anüste kanama,ağrı ve kaşınmaya neden olabilen küçük yırtık

ANASTOMOSIS : English Turkish Digestive

İki vücut parçasını birleştirme operasyonu.Kolonun (Kalın bağırsağın Rektuma kadar olan kısmı) bir parçasının alınarak kalan iki ucunun birleştirilmesi operasyonu örnek gösterilebilir

ANEMIA : English Turkish Digestive

Vücutta yeterli Kırmızı Kan,Kırmızı Kan Hücresi veya Hemoglobin bulunmaması.Hemoglobin kanda bulunan ve Demir içeren bir proteindir

ANORECTAL ATRESIA : English Turkish Digestive

Rektum ile Anüs arasının normal açılma eksikliği

ANOSCOPY : English Turkish Digestive

Anüste Hemoroid,fisur(Çatlak) ve Fistul (Yarık,kanal) araştırması için yapılan bir test.Anüs içine bakmak için doktorlar Anoskop denilen Özel bir alet kullanır

ANTACIDS : English Turkish Digestive

Midede gaz ve asit dengesini sağlamak için kullanılan ilaçlar.Örneğin Maalox,mylanta ve Di-Gel

ANTICHOLINERGICS : English Turkish Digestive

Barsaklardaki kas kasılmalarını (Spazmlarını)yatıştırıcı ilaçlar.Örneğin Disyclomine(Bentyl) ve Hyoscyamine (Levsin)

ANTIDIARRHEALS : English Turkish Digestive

İshal'i kontrole yardım eden ilaçlar.Örneğin Loperamide (Imodium)

ANTIEMETICS : English Turkish Digestive

Mide Bulantısı ve Kusmaya karşı koruyan ve kontrol eden ilaçlar.Örneğin Promethazin(Phenergan) ve Prochlorperazine (Compazine)

ANTISPASMODICS : English Turkish Digestive

Barsaklarda Kas spazmlarını durduran veya azaltan ilaçlar.Örneğin Dicyclomine (Bentyl) ve Atropine (Donnatal)