Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Digestive

English Turkish Digestive
COLORECTAL CANCER : English Turkish Digestive

Kolonda veya Rektumda oluşan bir kanser türü. Çoklu polip (Polyposis) ve Zollinger Ellison sendromunu da kapsayan birçok Sindirim bozukluğu insanlarda Kolorektal Kanser riskini yükseltebilir

COLORECTAL TRANSIT STUDY : English Turkish Digestive

Yiyeceklerin Kolon boyunca nasıl hareket ettiğini görmeye yarayan bir test.Hastaya küçük işaretler içeren kapsüller yutturulur.Bir Röntgen Cihazıyla bu kapsüllerin kolon boyunca hareketleri izlenir

COLOSTOMY : English Turkish Digestive

Rektum alındıktan sonra Feçesin(dışkı) vücudu terketmesini mümkün kılan bir operasyon.Operatör (Cerrah) Karın bölgesinde bir delik açar ve Kolonu buraya bağlar.Rektumun Ameliyat ve yaralanmalarında iyileşebilmesi için geçici bir Kolostomi de yapılabilir

COMMON BILE DUCT : English Turkish Digestive

Karaciğerden İnce barsağa Safra taşıyan Kanal. Müşterek Safra Kanalı

COMMON BILE DUCT OBSTRUCTION : English Turkish Digestive

Genelde Safra taşlarının yol açtığı Safra Kanalı Tıkanması

COMMON CAUSES OF CONSIPATION : English Turkish Digestive

Kabızlığın yaygın sebepleri;
Günlük beslenmede yeterince lifli besin almama.
-Yeterince sıvı almama,
-Egzersiz (Hareket) eksikliği veya yokluğu.
-Gebelik,yaşlanma ve seyahat gibi rutin hayatta değişiklik,
-Büyük Abdesti teşvik etmeyi ihmal,
-Kolon ve Rektumda problem,
-Sindirim fonksiyonlarında problem.
-Irritable bowel syndrome.Tiksindirici dışkı sendromu
-İlaçlar

COMPUTED TOMOGRAPHY (CT)SCAN : English Turkish Digestive

Vücudun Bilgisayar yardımıyla üç boyutlu görüntülerini üreten bir röntgen (Görüntüleme) işlemi.Bilgisayarlı Tomografi,Computed Axial Tomography (CAT)Scan olarak da bilinir

CONSTIPATION : English Turkish Digestive

Kabızlık.Feçesin(Dışkı)sert ve kuru olması hali.Kabız olan kişi genellikle Ateşli olup Büyük abdest haftada üçü geçmez ve ağrılı olabilir

CONTINENCE : English Turkish Digestive

Büyük abdest ve idrarı tutma kabiliyeti

CONTINENT ILEOSTOMY : English Turkish Digestive

Küçük barsağın bir parçasından poş (torba) yaratma operasyonu.Bu torbada biriken Feçes(Dışkı) Karında açılan bir delikten küçük bir tüp sokularak dışarı atılabilir.Bakınız;Ileostomy

COPRASTASOPHOBIA : English Turkish Digestive

Kabızlık Korkusu

COPROPHOBIA : English Turkish Digestive

Feçes(Dışkı) korkusu

CORTICOSTEROIDS : English Turkish Digestive

Kortizon ve Hidrokortizon gibi ilaçların genel adı.Bu ilaçlar,Crohn hastalığı(Crohn's disease) ve Ülserli Kolit (Ulcerative Colitis) tahrişlerini azaltır

CROHN'S DISEASE : English Turkish Digestive

Crohn Hastalığı.Ateşli barsak hastalığının (İnflammatory bowel disease)kronikleşmiş hali.Bu hastalık Gastroentestinal sistemde muhtelif tahrişlere neden olur.Bu da genellikle İleum denen alt İnce Barsak ve Kolonu etkiler.Ancak Gastroentestinal sistemin tümünü etkileyebilir.Ayrıca Lokal Enterit(Barsak İltihabı) (Regional Enteritis) ve Kıvrım Barsak İltihabı (Ileitis)denilir.Bakınız ayrıca;İnflammatory bowel disease ve Granuloma

CRYPTOSPORIDIA : English Turkish Digestive

Gastroentestinal enfeksiyon ve ishale neden olan bir parazit.Bakınız;Gastroenteritis

CYLIC VOMITING SYNDROME (CVS) : English Turkish Digestive

Tekrarlayan Kusma Sendromu.Görünen bir sebep olmaksızın,Ani ve tekrar eden ataklar halinde ağır kusma (Özellikle çocuklarda),mide bulantısı ve fiziki yorgunluk.Birkaç saatten 10 güne kadar sürebilir.Olay aniden başlar ve son bulur.Vücutta sıvı kaybı ve Vücut Kimyasının değişmesi,acil tıbbi bakıma ihtiyaç gösterebilir.Keza Abdominal Migraine olarak da adlandırılır

CYSTIC DUCT : English Turkish Digestive

Safra Kesesinden Müşterek safra kanalı ve İnce barsağa Safra taşıyan Kanal.Sistik Kanal

CYSTIC DUCT OBSTRUCTION : English Turkish Digestive

Genellikle Safra taşlarının neden olduğu Sistik kanal(cystic duct)ın tıkanması hali

DEFECALOESIOPHOBIA : English Turkish Digestive

Ağrılı Büyük Abdest korkusu.Bakınız IBS (Irritable Bowel Syndrome)

DEFECATION : English Turkish Digestive

Barsak muhtevasının Rektum ve Anüs yoluyla tasfiyesi. Defekasyon

DEFECOGRAPHY : English Turkish Digestive

Feçes(Dışkı) i hareket ettirmek için kasların nasıl çalıştığını görmek üzere Anüs ve rektumun görüntülenmesi (Röntgen)
Hasta içinde Röntgen cihazı bulunan bir tuvalete oturtulur

DEHYDRATION : English Turkish Digestive

Genellikle ishalden kaynaklanan vücudun sıvı kaybı.Vücuttaki önemli tuz ve minerallerin kaybına neden olabilir

DELAYED GASTRIC EMPTYING : English Turkish Digestive

Bakınız; Gastroparesis

DERMATITIS HERPETIFORMIS : English Turkish Digestive

Celiac Disease (Çölyak hastalığı)ile bağlantılı olan bir deri hastalığı

DESCENDING COLON : English Turkish Digestive

Kolon'un ,Feçes'in(Dışkı) depolandığı kısmı.Karın boşluğunun sol tarafında bulunur