Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Digestive

English Turkish Digestive
DIAPHRAGM : English Turkish Digestive

Diyafram.Karın boşluğu ile göğüs kafesi arasındaki kas duvar.Vücudun nefes almada kullandığı en büyük Kas

DIARRHEA : English Turkish Digestive

İshal.Sık,gevşek ve sulu Büyük Abdest.Genel sebepleri;
- Gastroentestinal Enfeksiyonlar,
- Tiksindirici Dışkı Sendromu(irritable bowel syndrome)
- Yetersiz Sindirim.
- İlaçlar

DIETITIAN : English Turkish Digestive

Diyetisyen.İnsanların Ne kadar ve ne çeşit yemek yeme konusunda plan yapmasına yardım eden uzman

DIGESTANTS : English Turkish Digestive

Sindirimi düzenleyen ve yardım eden ilaçlar.Örneğin,Laktaz eksikliği çeken insanlar için Lactaid gibi Hazmı kolaylaştıran enzimler

DIGESTION : English Turkish Digestive

Sindirim.Vücudun Enerji,Büyüme ve Hücre yenileme ihtiyaçları için yiyecekleri parçalama,öğütme ve Barsaklarda emilmek üzere basit hale getirme işlemi

DIGESTIVE SYSTEM : English Turkish Digestive

Sindirim Sistemi.Yiyeceği parçalayan ve absorbe eden vücut organları.Sindirim sistemini oluşturan organlar sırasıyla;Ağız,Yemek Borusu,Mide,İnce Barsak,Kalın Barsak,Rektum ve Anüs.Sidirim Sisteminin parçası olmamakla birlikte ona yardım eden organlar ise
Dil,ağızdaki salgı yapan bezler,Pankreas,Karaciğer ve Safra Kesesidir

DIGESTIVE TRACT : English Turkish Digestive

Bakınız;Gastrointestinal (GI) Tract

DISTENTION : English Turkish Digestive

Karında doluluk veya şişkinlik

DIVERTICULA : English Turkish Digestive

Diverticulum'un çoğulu.Divertikül.Bakınız;Diverticulum

DIVERTICULITIS : English Turkish Digestive

Kolondaki divertiküllerin(Diverticulum)enfekte veya tahriş olması halinde ortaya çıkan durum.Sol yönlü Apandisit (Left-sided appendicitis) olarak ta adlandırılır

DIVERTICULOSIS : English Turkish Digestive

Kolondaki Divertiküllerin zayıf noktalara doğru dışa baskı yapmasıyla oluşan rahatsızlık durumu

DIVERTICULUM : English Turkish Digestive

Kolondaki küçük geniş keseler.Divertikül. Bu keseler,enfekte veya tahriş olmadıkça zararlı veya ağrılı değildir

DRY MOUTH : English Turkish Digestive

Dubin-Johnson Sendromu.Sebebi bilinmeyen ve Kronik Sarılığın kalıtsal şekli.(Gözde ve deride hafif sarılık) Bakınız;Xerostomia

DUBIN-JOHNSON SYNDROME : English Turkish Digestive

Bakınız;Dry Mouth

DUMPING SYNDROME : English Turkish Digestive

Yiyecekler Mideden İnce Barsaklara çok hızlı geçtiğinde oluşan bir Rahatsızlık.Semptomları(Belirtileri):Mide Bulantısı,Ağrı,Zayıflık ve Terleme şeklinde görülür.Bu sendrom,Mide ameliyatı geçirmiş kimseleri çok sık etkiler. Rapid gastric emptying (Hızlı mide boşalması) olarak da anılır

DUODENAL ULCER : English Turkish Digestive

Oniki parmak barsağı(duodenum)çeperinde görülen bir Ülser

DUODENITIS : English Turkish Digestive

Oniki parmak barsağının(duodenum)tahrişi.(İritasyon)

DUODENUM : English Turkish Digestive

Oniki Parmak barsağı.İnce Barsakların ilk bölümü

DYSENTERY : English Turkish Digestive

Dizanteri.Kolonun Bulaşıcı mikrobik bir hastalığı.Belirtileri; Kanlı ve (Mukus)balgam dolu ishal; Karın Ağrısı; Ateş; vücudun sıvı kaybı

DYSPEPSIA : English Turkish Digestive

Bakınız; Indigestion

DYSPHAGIA : English Turkish Digestive

Genellikle Yemek Borusunun bloke olması veya yaralanmasının neden olduğu Yiyecek ve içecekleri Yutma güçlüğü

EAGLE-BARRETT SYNDROME : English Turkish Digestive

Bakınız;Prune Belly Syndrome

ELECTROCOAGULATION : English Turkish Digestive

Bir endoskop içinden Elektrik Akımı geçirilerek,Sindirim Sisteminde oluşan kanamaları durdurma ve etkilenmiş dokuları çıkarma yöntemi,

ELECTROLYTES : English Turkish Digestive

Çeşitli fonksiyonlar için vücutta ihtiyaç duyulan örneğin Tuzlar ve Mineraller gibi Kimyevi Maddelere verilen ad

ENCOPRESIS : English Turkish Digestive

Büyük Apdestin Kaza eseri çıkışı.Çocuklarda sık görülen bir bozukluktur