Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Digestive

English Turkish Digestive
SPLENIC FLEXURE SYNDROME : English Turkish Digestive

Kolonun üst kısmında hava veya gaz biriktiğinde meydana gelen durum.Üst sol karın boşluğunda ağrıya neden olur.Bu ağrı sıkça sol göğse hareket ederek Kalp problemleri ile karıştırılabilir

SQUAMOUS EPITHELIUM : English Turkish Digestive

Yassı epitel doku.Bir organda özofagus benzeri doku.Yassı,pullu katmanlardan oluşur

STEATORRHEA : English Turkish Digestive

Vücudun yağ hücrelerini absorbe edememesi hali.Feçeste(dışkı) yağ birikmesine ve gevşek, yağlı ve iğrenç büyük abdeste sebep olur

STEATOSIS : English Turkish Digestive

Bakınız;Fatty Liver

STOMA : English Turkish Digestive

Ostomi (ostomy)adı verilen yaratılan karın deliği.Her zaman feçes (dışkı) biriktirecek bir torba ile kapatılmış olmalıdır

STOMACH : English Turkish Digestive

Mide.Yemek borusu ile İnce barsak arasındaki organ.Proteinlerin hazmının başladığı organ

STOMACH ULCER : English Turkish Digestive

Mide ülseri.Mide çeperinde açık yara. Gastrik Ülser(Gastric Ulcer) de denir

STOOL : English Turkish Digestive

Feçes,Dışkı,Bok.Büyük abdestte rektumdan geçen katı atıklar.Hazmedilmemiş yiyecekler,bakteriler,müküs(Mukoza,sümük) ve ölü hücrelerden oluşur.Feces(Feçes) de denir

STRESS ULCER : English Turkish Digestive

Ameliyat,ağır yanıklar ve kritik baş yaralanmaları gibi fiziki yaralardan dolayı Üst sindirim sistemi ülseri

STRICTURE : English Turkish Digestive

Striktür.Vücut kanallarının (Delik) anormal daralması.Stenosis'de denir.Bakınız Keza;Esophageal Stricture and Pyloric Stenosis

TENESMUS : English Turkish Digestive

Büyük abdestte zorlanma.Sebepsiz yere ağrılı olabilir ve uzun sürebilir

TOTAL PARENTERAL NUTRITION (TPN) : English Turkish Digestive

Bakınız;Parenteral Nutrition

TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA (TEF) : English Turkish Digestive

Yemek borusunun alt ve üst parçaları(segmentleri) arasında bir aralık oluştuğunda görülen rahatsızlık.Yiyecek ve salya,tükürük salgılarının düzgeçişini engeller

TRANSVERSE COLON : English Turkish Digestive

Transvers kolon.Kolonun karın boşluğunu sağdan sola çapraz geçen bölümü

TRAVELER'S DIARRHEA : English Turkish Digestive

Yolcu ishali.Temiz olmayan yiyecek ve içecekten geçen bir enfeksiyon.Çoğunlukla Bir kimsenin kendi ülkesi dışında seyahati esnasında oluşur.Bakınız;Gastroenteritis

TRIPLE-THERAPY : English Turkish Digestive

Üçlü Terapi.Helicobacter pylori enfeksiyonunu ve ülserleri tedavide kullanılan üç ilaç kombinasyonu.Vücudun asit yapmasını engelleyen ilaçlar çoğunlukla semptomların hafifletilmesini artırır

TROPICAL SPRUE : English Turkish Digestive

Sebebi bilinmeyen bir rahatsızlık.Vücudun yiyecekleri normal olarak absorbe etmesini engelleyen bir İnce Barsak İç Çeperi anormalliği

TUBE FEEDING : English Turkish Digestive

Hortumla Beslenme.Bakınız; Enteral Nutrition

ULCER : English Turkish Digestive

Deri yüzeyinde veya mide çeperinde hassasiyet,ağrılı yangı,acı

ULCERATIVE COLITIS : English Turkish Digestive

Kolon ve rektumun iç çeperinde ülserlere ve tahrişe neden olan tehlikeli bir hastalık. Bakınız;Inflammatory Bowel Disease (IBD)

UPPER GI ENDOSCOPY : English Turkish Digestive

Yemek borusu(esophagus),Mide( stomach) ve duodenumun(Oniki parmak barsağı) bir Endoskop(endoscope) ile içini muayene. Bakınız;Endoscopy

UPPER GI SERIES : English Turkish Digestive

Yemek borusu(esophagus),Mide( stomach) ve duodenumun(Oniki parmak barsağı) röntgeni. Hastaya önce baryum yutturulur. Baryum organları röntgende görünür hale getirir.Keza barium meal de denir

UREA BREATH TEST : English Turkish Digestive

Helicobacter pylori enfeksiyonu aramasında kullanılan bir test.Bu test H. pylori nin yaptığı bir enzim olan ve üreye dönüşen Urease için soluk örneklerini ölçer

VAGOTOMY : English Turkish Digestive

Vagus Nerve yi kesme operasyonu.Bu operasyon,midenin daha az asit salgılamasını sağlar

VAGUS NERVE : English Turkish Digestive

Onuncu kafatası siniri çifti.Mide asitlerinin üretimini kontrol eden bir mide siniri.Mide akciğer siniri.Yutak-Farinks(Pharynx) ve Gırtlak-larinks(Larynx) mukozası ile çizgili kaslarını uyaran sinir