Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Digestive

English Turkish Digestive
ENDOSCOPE : English Turkish Digestive

Endoskop.Ucunda bir mercek ve ışık bulunan küçük,esnek bir tüp.Yemek Borusu,Mide,Duodenum(Oniki parmak barsağı),Kolon ve Rektumun içine bakmak için kullanılır.Aynı zamanda vücut içinde renkli fotoğraflar almak,veya test için doku örnekleri almakta da kullanılabilir. Colonoscopes and sigmoidoscopes (Kolonoskop ve sigmoidoskop) birer Endoskop çeşididir

ENDOSCOPIC PAPILLOTOMY : English Turkish Digestive

Bakınız;Endoscopic Sphincterotomy

ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY (ERCP) : English Turkish Digestive

Pankreas ve Safra Kanallarının içine bakmak için Röntgen kullanılarak yapılan bir test.Doktor ağız yoluyla duodenum(Oniki parmak barsağı)ve Safra kanalları içine bir endoskop yerleştirirve Özel bir boya kanalların içine akıtılır.Bu boya kanal içlerinin röntgende görünmesini sağlar

ENDOSCOPIC SPHINCTEROTOMY : English Turkish Digestive

Pankreas kanalları ve Müşterek Safra Kanalı arasındaki kası kesme operasyonu.Bu operasyonda Safra Taşı ve diğer blokajları almak için bir Kateter ve bir tel kullanılır.Aynı zamanda endoscopic papillotomy olarak da adlandırılır

ENDOSCOPY : English Turkish Digestive

Endoskopi.Teşhis ve tedavi için Endoskop Kullanılan Yöntem

ENEMA : English Turkish Digestive

Lavman.Yiyecek ve ilaçları yönlendirmek veya Barsak muhteviyatını boşaltmak,temizlemek için Rektuma enjekte edilen sıvı

ENTERAL NUTRITION : English Turkish Digestive

Burun,mide ve İnce Barsaklara yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla beslenme şekli.Burundan yerleştirilen tüpe
Nasogastric veya Nasoenteral tüp denir.Deriden mide içine yerleştirilen tüpe Gastrostomy veya percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) denir.Doğrudan İnce barsak içine yerleştirilene ise jejunostomy veya percutaneous endoscopic jejunostomy (PEJ) denir.Bu beslenme şekli ayrıca Hortumla Beslenme olarak da adlandırılır.Bakınız ayrıca;Gastrostomy and Jejunostomy

ENTERITIS : English Turkish Digestive

İnce Barsakta tahriş

ENTEROCELE : English Turkish Digestive

Barsak Fıtığı.Bakınız; Hernia (Fıtık)

ENTEROSCOPY : English Turkish Digestive

Endeskopla İnce Barsağın muayenesi. Endeskop ağızyoluyla ve mideden geçirilerek ince barsağayerleştirilir

ENTEROSTOMAL TERAPY(ET)NURSE : English Turkish Digestive

Ostomy yöntemi ile Hastaya bakan bir hemşire. Bakınız;Ostomy

ENTEROSTOMY : English Turkish Digestive

Bir ostomy işlemi, Karın boşluğu iç duvarından barsaklara delik açma yöntemi

ENZYME-LINKED IMMUNOSORBENTASSAY (ELISA) : English Turkish Digestive

Helicobacter pylori adlı bakteriyi bulmak için bir çeşit kan testi.aynı zamanda Ülser teşhisinde de kullanılır

EOSINOPHILIC GASTROENTERITIS : English Turkish Digestive

Mide,İnce ve Kalın barsakların çeperinde enfeksiyon veya şişlik.Enfeksiyon,Beyaz Kan Hücrelerinden kaynaklanmış olabilir.(eosinophils)

EPITHELIAL CELLS : English Turkish Digestive

Epitelyum şeklindeki ve besinleri absorbe eden bir çok hücreden biri.Bakınız;Epithelium

EPITHELIUM : English Turkish Digestive

Sindirim organlarının içini veya dışını kaplayan doku.Epitel Doku

ERCP : English Turkish Digestive

Bakınız;Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)

ERUCTATION : English Turkish Digestive

Geğirme,Burping,belching

ERYTHEMA NODOSUM : English Turkish Digestive

Crohn Hastalığı ve Ülser Koliti'nin aniden alevlenmesi esnasında ayaklarda görülen kırmızı şişlikler veya bereler.Bu bereler hastalığın aktif olduğunu gösterir.Bunlar genellikle hastalık tedavi olduğunda kaybolur

ESCHERICHIA COLI : English Turkish Digestive

Kalın barsakta enfeksiyon ve tahrişe neden olan bakteri.Bu bakteri temiz olmayan sular,kirli mutfak malzemesi ve çiğ etten yayılır.Keza bakınız;Gastroenteritis

ESOPHAGEAL ATRESIA : English Turkish Digestive

Yemek borusu tıkanıklığı.Doğuştan olan bir bozukluk.Yemek borusunun,yiyeceklerin mideye gitmesine izin verecek derecede açılmaması

ESOPHAGEAL MANOMETRY : English Turkish Digestive

Yemek Borusundaki asit miktarının ölçülmesi için bir test

ESOPHAGEAL REFLUX : English Turkish Digestive

Bakınız;Gastroesophageal Reflux Disease

ESOPHAGEAL SPASMS : English Turkish Digestive

Yemek Borusunda kas krampı. Boğazda ağrıya neden olur

ESOPHAGEAL STRICTURE : English Turkish Digestive

Genellikle Mideden geriye gelen asitlerin neden olduğu Yemek Borusu daralması