Multilingual Turkish Dictionary

English Turkish Digestive

English Turkish Digestive
ESOPHAGEAL ULCER : English Turkish Digestive

Yemek borusunda acı,ağrı.Uzun süreli iltihaplanma ve ilaç atıkları hasarından meydana gelir.Ülser Boğaz ağrısına sebep olabilir

ESOPHAGEAL VARICES : English Turkish Digestive

Karaciğer uygun çalışmadığı zaman oluşan Yemekborusu damarlarının gerginliği(Varis).Şayet damarlar çatlarsa ölüme neden olabilir

ESOPHAGITIS : English Turkish Digestive

Genellikle Mideden geriye gelen asitlerin neden olduğu Yemek Borusu tahrişi

ESOPHAGOGASTRODUODENOSCOPY : English Turkish Digestive

Endoskop kullanarak üst sindirim bölgesinin muayenesi.Bakınız;Endoscopy

ESOPHAGUS : English Turkish Digestive

Yemek Borusu.Ağzı(Yutak) mideye bağlayan organ.Gullet olarak da adlandırılır

ESWL : English Turkish Digestive

Extracorporeal Shock Wave LithotripsyBakınız;Lithotripsy

EXCRETE : English Turkish Digestive

Boşaltım.Atıkların vücuttan boşaltılması

EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL) : English Turkish Digestive

Exstrakorporeal(Vücutdışı) şok Dalgaları ile Safra taşı veya safra kesesi taşı kırma metodu(Bakınız;Lithotripsy.)

EXTRAHEPATIC BILIARY TREE : English Turkish Digestive

Karaciğer dışındaki safra kanalları

FAILURE TO THRIVE : English Turkish Digestive

Bir bebek yeterli büyümediğinde meydana gelen durum.Büyüme aksaklığı

FAMILIAL POLYPOSIS : English Turkish Digestive

Kolonda birçok polip'e neden olan kalıtsal hastalık.Bu polipler sıkça kanser yapar

FATS : English Turkish Digestive

Yağlar.Vücutta enerji kaynağı olan üç önemli ana besin sınıfından biri. Yağları safra çözer,enzimler parçalar.Bu işlem sonucu yağlar hücrelere gönderilir

FATTY LIVER : English Turkish Digestive

Karaciğer hücrelerinde yağ çoğalması.Genellikle Alkolizm'in sonucudur.Diğer sebepleri arasında Obezite(Şişmanlık)Şeker Hastalığı ve Gebelik yer alır.Keaza steatosis (Steatoz) ve Şişmanlık dejenerasyonu da denilir

FECAL FAT TEST : English Turkish Digestive

Vücudun Yağ hücrelerini parçalama ve absorbe etme kaabiliyetini ölçen bir test.Bu test yapılmadan önce Hastaya 2 veya 3 gün süreyle yağsız bir diyet uygulanır ve İnceleme için feçes (Dışkı) örnekleri alınarak yapılır

FECAL INCONTINENCE : English Turkish Digestive

Kolonda ve Rektumda Feçesi (Dışkı) tutamama

FECAL OCCULT BLOOD TEST : English Turkish Digestive

Feçeste (Dışkıda) çıplak gözle farkedilemeyen Kan bulunup bulunmadığını tesbite yarayan bir test.Bir parça feçes (Dışkı) özel Kimyevi bir şerit üzerine yerleştirilir.Eğer renk değişikliği olur ise feçeste kan var demektir.Feçeste gizli kan bulunması, colorectal cancer'in en yaygın belirtisidir.Bakınız;Colorectal Cancer

FECES : English Turkish Digestive

Bok,Dışkı,Feçes,Stool

FERMENTATION : English Turkish Digestive

Bakterilerin sindirilmemiş besinleri bozulmaya uğratarak Alkol,Asit ve Gazları açığa çıkarması işlemi.(süreci)

FIBER : English Turkish Digestive

Bitkisel kaynaklı besinlerde bulunan bir madde.Lif.Lifler, Feçesi (dışkı) yumuşak tutarak kolon boyunca kolayca hareketini sağlamak suretiyle sindirime yardım eder.Soluble fiber(Eriyebilen Lif) suda çözünür ve bakliyat, sebze,yulaf ürünlerinde bolca bulunur. Insoluble fiber (Erimeyen Lif) Suda çözünmez ve tüm hububat ürünleri ile sebzelerde bulunur

FISTULA : English Turkish Digestive

Fistül.İki organ arasında veya bir organ ile vücudun dışı arasında bulunan anormal kanal,delik,koridor,geçiş.Hasarlı dokular birbiriyle temasa geçtiğinde veya iyileşme esnasında birleşirse bu durum meydana gelir

FLATULENCE : English Turkish Digestive

Mide veya barsaklarda çok fazla gaz birikmesi.Şişkinliğe sebep olabilir

FLATUS : English Turkish Digestive

Gazın rektumdan geçerek dışa atılması.Yellenme,Osuruk

FOODBORNE ILLNESS : English Turkish Digestive

Zararlı bakteri içeren yiyeceklerin sebepolduğu akut bir gastrointestinal enfeksiyon.Belirtileri;İshal,Karın ağrısı,ateş,ve üşümedir.Besin Zehirlenmesi de denilir

FULMINANT HEPATIC FAILURE(FHF) : English Turkish Digestive

FHF.Sağlıklı bir kimsede aniden beliren bir karaciğer bozukluğu.FHF'nin en yaygın sebepleri;Akut sarılık,yüksek dozda Aminofenler(Ateş düşürücü ve ağrı kesici örneğin;Tylenol) ve reçetesiz ilaçların sebep olduğu karaciğer hasarları

FUNCTIONAL DISORDERS : English Turkish Digestive

Fonksiyonel Bozukluklar.(Örneğin Tiksindirici Dışkı sendromu)Bakınız;Irritable bowel syndrome. Bu durum Sinir veya kas Zafiyeti'nden doğar.Belirtileri, Gaz,Ağrı,Kabızlık ve İshal gibi tekrar,tekrar gelen,ancak herhangibir hastalık veya hasar işareti olmayan durumlardır. Duygusal stres bu belirtileri tetikleyebilir.Keza motility disorders (Barsak hareketi bozuklukları) da denilir