Multilingual Turkish Dictionary

FEDERAL ITEM IDENTIFICATION NUMBER

FEDERAL ITEM IDENTIFICATION NUMBER : English Turkish military

FEDERAL MALZEME TANITMA NUMARASI:Resmi federal malzeme tanıtma işareti verilmiş her ikmal maddesine; isme, çeşide veya Federal İkmal Sınıflandırma grup veya sınıfına bağlı kalınmaksızın, seri halinde tahsis edilen anlamsız 7 rakamlı bir numara. İki kısım halindeki Federal Stok Numarası'nın ikinci kısmı