Multilingual Turkish Dictionary

FEDERAL SUPPLY CLASSIFICATION

FEDERAL SUPPLY CLASSIFICATION : English Turkish military

FEDERAL İKMAL SINIFLANDIRMASI:Federal Hükümet dahilinde ikmal faaliyetlerinin emtia sınıflandırma ihtiyaçlarını karşılamak amacı güden yeknesak bir ikmal sınıflandırma sistemi. Bu sistem; ikmal maddelerinin bütününü geniş emtia gruplarına ayırır, her Federal sınıflandırma grubu da ayrıca sınıflara bölünür. Federal İkmal Sınıflandırması bu amaçla 4 basamaklı bir kodlama sisteminden yararlanır. Kod numarasının ilk iki rakamı grubu, ikinci iki rakamı her grup içindeki sınıfı tanıtır