Multilingual Turkish Dictionary

FEEL ONE;S WAY

FEEL ONE;S WAY : English Azerbaijani Turkish

əl ilə yoxlayaraq yerimək, ehtimalca hərəkət etmək