Multilingual Turkish Dictionary

FEEL THE URGE TO

FEEL THE URGE TO : English Turkish Redhouse

(bir şey yapmayı) çok istemek: He suddenly got the urge to make money. Birdenbire içinde para kazanma tutkusu uyandı