Multilingual Turkish Dictionary

FEEL UP TO

FEEL UP TO : English Turkish Redhouse

kendini (belirli bir şeyi) yapacak kadar güçlü hissetmek