Multilingual Turkish Dictionary

FEELER

FEELER : English Azerbaijani Turkish

1] buynuz [böcəklərdə, qurdlarda və s.] 2] hərb. kəşfiyyatçı dəstəsi; put out a feeler zondla [cihaz] tədqiq etmək [torpağı və s.]