Multilingual Turkish Dictionary

FELAKETZEDE

FELAKETZEDE : Turkish Turkish

felakete uğramış

FELAKETZEDE : Turkish Risale

f. Belâya uğramış, bir musibete düşmüş, acınacak hale gelmiş olan

FELAKETZEDE : Ottoman Turkish

f. Belâya uğramış, bir musibete düşmüş, acınacak hale gelmiş olan

FELÂKETZEDE : Ottoman Turkish

felâkete uğramış

FELAKETZEDE : Turkish French

sinistré/e