Multilingual Turkish Dictionary

HAÇALAMA

HAÇALAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

döşləmə. nərsənin dayanmasın, durmasın sağlama, bərkitmə üçün sağdıc, yardıc, ayaq, dəstək, haça, təqviyə vurma: göğüsləmə.
haça vurma: göğüsləmə

HAÇALAMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Haçalamaq"dan f.is.

HAÇALAMA : Az Turkish Farsi

ا.مص.شکاف افکنی