Multilingual Turkish Dictionary

HAÇANSA

HAÇANSA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qaçansa. kimi çağ. kimi vaxt. gah. gahdan. bə;zən

HAÇANSA : Turuz Dictionary


ilk ozal böylə deyildik biz.
haçansa sevirdik birbirimizi, bölməmişdi ikiyə ayrılıq bizi, ısınıb qızırdıq soluq soluğa, oxşayan sözümüz, oxşayırdı qulağmızı. (ilk ozal: ilk əzəl)

HAÇANSA : Turuz Dictionary


ilk ozal böylə deyildik biz.
haçansa sevirdik birbirimizi, bölməmişdi ikiyə ayrılıq bizi, ısınıb qızırdıq soluq soluğa, oxşayan sözümüz, oxşayırdı qulağmızı. (ilk ozal: ilk əzəl)