Multilingual Turkish Dictionary

HAÇARI

HAÇARI : Turuz Dictionary

-boru haçarı: kavrama. boru başında iv açan arac. ivələ. cıvata

HAÇARI : Turuz Dictionary

-sevməyini bacarma, sevilməyin tanıma, mutluluğun haçarı

HAÇARI : Turuz Dictionary

dişgili. deşgili. həlli.
işgillərin deşgili: işgillərin dişgili. müşgüllərin açarı.
ölkə başı yetgili, işgillərin deşgili. (yetgili: iş bilən. layiq).
ürək haçarı könüldə yatır, tutuq ürəyi könüllər açır.
hər açılmaz qapının var haçarı.
güntaylığın haçarı gizli qalır ürəkdə. (güntaylığın
xoşbəxliyin)

HAÇARI : Turuz Dictionary

-dil könül haçarı. (dil: söz)

HAÇARI : Turuz Dictionary

-dildir, sırlar haçarı, sözdür, könül yaparı..¶-yonulan haçar düşməz hər yola, yolun tapın, yonun haçarı..¶-bilik, işgillərin açarı, umut, yoxsulların qaçağı

HAÇARI : Turuz Dictionary

-sırlar haçarı söz durur, bilmək için dil ara. (dilivə dərək dəğər biç). (başlaq söz, bitlək sözdür. dildə söz üçün. dilsiz, sözsüz. dilsiz ellər, ölməyə büktüm.). (büktüm: məhkum)

HAÇARI : Turuz Dictionary


çalış tanı əldə olan varıvı, mutluğuvun burda durur haçarı

HAÇARI : Turuz Dictionary

-boru haçarı: kavrama. boru başında iv açan arac. ivələ. cıvata

HAÇARI : Turuz Dictionary

-sevməyini bacarma, sevilməyin tanıma, mutluluğun haçarı

HAÇARI : Turuz Dictionary

dişgili. deşgili. həlli.
işgillərin deşgili: işgillərin dişgili. müşgüllərin açarı.
ölkə başı yetgili, işgillərin deşgili. (yetgili: iş bilən. layiq).
ürək haçarı könüldə yatır, tutuq ürəyi könüllər açır.
hər açılmaz qapının var haçarı.
güntaylığın haçarı gizli qalır ürəkdə. (güntaylığın
xoşbəxliyin)

HAÇARI : Turuz Dictionary

-dil könül haçarı. (dil: söz)

HAÇARI : Turuz Dictionary

-dildir, sırlar haçarı, sözdür, könül yaparı..¶-yonulan haçar düşməz hər yola, yolun tapın, yonun haçarı..¶-bilik, işgillərin açarı, umut, yoxsulların qaçağı

HAÇARI : Turuz Dictionary

-sırlar haçarı söz durur, bilmək için dil ara. (dilivə dərək dəğər biç). (başlaq söz, bitlək sözdür. dildə söz üçün. dilsiz, sözsüz. dilsiz ellər, ölməyə büktüm.). (büktüm: məhkum)

HAÇARI : Turuz Dictionary


çalış tanı əldə olan varıvı, mutluğuvun burda durur haçarı