Multilingual Turkish Dictionary

HAİLSİZ

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ax > hayilsiz

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dikənsiz

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əngəlsiz

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

gerəltisiz manesiz. muzahimətsiz

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoruqsuz

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sarqıtsız

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sıxıtsız

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tikansız

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tikənsiz

HAİLSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yorqasız