Multilingual Turkish Dictionary

HABELƏ

HABELƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf Bunun kimi, bu cür, bele; hemçinin. Irəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir. Bakı, Tiflis, Naxçıvan, Şamaxı və qeyri şəhərlər də habelə. C.Memmedquluzade. Yağı, pendiri dəyər-dəyməzinə, cürbəcür ar-şın malına, sabuna, güzgüyə, saqqıza... və ha-belə şeylərə dəyişərlər... Ə.Haqverdiyev.

HABELƏ : Turuz Dictionary

ha belə. şöylədə.
burda ha belə ordada. (burda şöylədə ordada)

HABELƏ : Turuz Dictionary

həmçinin

HABELƏ : Turuz Dictionary

ha belə. şöylədə.
burda ha belə ordada. (burda şöylədə ordada)

HABELƏ : Turuz Dictionary

həmçinin