Multilingual Turkish Dictionary

HABER-İ MÜTEVATİR

HABER-İ MÜTEVATİR : Turkish Risale

Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis

HABER-İ MÜTEVATİR : Ottoman Turkish

Birçok kimselerin çokları vasıtası ile rivâyet ettikleri hadis