Multilingual Turkish Dictionary

HACİR EDİLMƏK

HACİR EDİLMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qısıtlamaq bunalıq, səfehlik, qocalıq, yazıqlıq, məhkumiyyət sonucu, varının, pulunun işlətmə həqqindən ayırlamaq, ayırmaq. işlətmə doğrusundan (həqqindən) ayırmaq