Multilingual Turkish Dictionary

HACƏTMƏND

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

diləkli

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

diləngi (< diləngçi)

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

gərəkli

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

odaçı

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

odaqçı

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

umaclı

HACƏTMƏND : Turuz Farsca - Türkce

yavınçı