Multilingual Turkish Dictionary

HACHURING

HACHURING : English Turkish military

TARAMA HATLARI:Meyilli yüzeyler yönünde kısa ayrı olan hatları harita veya şemalarda rölyef olarak gösterilmesi