Multilingual Turkish Dictionary

HACKLE

HACKLE : English Azerbaijani Turkish

lələk, kəkil [quşun boynunda]; with his hackles up qəzəblənmiş, pırsımış, hirslənmiş

HACKLE : English Turkish Textile

keten ve kendir tarağı