Multilingual Turkish Dictionary

HADÎS-İ SAHÎH

HADÎS-İ SAHÎH : Turkish Risale

Hakkında şüphe edilemiyen ve doğru senetlere ve râvilere isnad edilerek müsbet olarak kat'i bilinen hadis-i nebevidir

HADÎS-İ SAHÎH : Ottoman Turkish

Hakkında şüphe edilemiyen ve doğru senetlere ve râvilere isnad edilerek müsbet olarak kat'i bilinen hadis-i nebevidir