Multilingual Turkish Dictionary

HADİSEYE ĞEYRİ MÜNTƏZİRƏ

HADİSEYE ĞEYRİ MÜNTƏZİRƏ : Turuz Farsca - Türkce

tuşağac < düşəqəc. bəklənilməz olay, hadisə, bəla. bəlayi nagəhani