Multilingual Turkish Dictionary

HADD ZAVİYƏ

HADD ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sivri bucaq

HADD ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sivri bucaq sivri köşə

HADD ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

sivri köşə