Multilingual Turkish Dictionary

HADDƏ ZAVİYƏ

HADDƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dar açı

HADDƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

dar küncək (< kov)

HADDƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

öti bürc dar küncək (< kov)

HADDƏ ZAVİYƏ : Turuz Farsca - Türkce

tar burç