Multilingual Turkish Dictionary

HAFİZƏMDƏ

HAFİZƏMDƏ : Turuz Farsca - Türkce

əlləyimdə
ananmadım bəlləyimdə qıt gəlir. (ananmadım: xatırlayanmadım)