Multilingual Turkish Dictionary

HAFİZƏN

HAFİZƏN : Turuz Farsca - Türkce

yatun yadun. bəlləyin-qocalmışsan yatun qalmaz, ölüm gəlsə çatun qalmaz, köç durulsa, dəh yapılsa, gələn yetər ötün qalmaz. (yatun: yadun. bəlləyin. hafizən). (çatun: fürsətin) durulsa: yasransa. hazırlansa). (dəh yapılsa: dəng yapılsa: ağrıq, yük ba