Multilingual Turkish Dictionary

HAFİZƏSİ

HAFİZƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

əlləyi
bəlləyi yox keçənləri bilməyə, gözü yok gələnləri görməyə,yaşamı öykü görüb, bulutlara boy oxuyan gənclər. (öykü: nağıl)