Multilingual Turkish Dictionary

HAFİZƏSİZLİK

HAFİZƏSİZLİK : Azerbaijani English Dictionary

i. forgetfulness, absent-mindedness

HAFİZƏSİZLİK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Hafizesi, yaddaşr
olmayan ve ya zeif olan adamrn halr; yad-daşsrzlrq, unutqanlrq, huşsuzluq. [Cinaye-tov:] Bay sənin...
deyə donquldandı. öz hafizəsizliyini söydü. Mir Celal.