Multilingual Turkish Dictionary

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

əğəcənlik

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

gəzərlik

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

xanlıq qələmrov

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

iğəcənlik

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

iyəcənlik

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

keçərlik

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qolastı buyruğu sürülən, hakim olan yurd, topraq. sınırlıq

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

sınırlıq

HAKİMİYYƏT MƏHDUDƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

yiyəcənlik xəlifəlik. xələfiyyət. qələmrov