Multilingual Turkish Dictionary

HAKİMİYYƏTİZ

HAKİMİYYƏTİZ : Turuz Farsca - Türkce

aylığız
baylığız valılıqda yox, kimliyizdədir. (valılıqda: varlı olduqda. zənginlikdə. devlətlilikdə)