Multilingual Turkish Dictionary

HAKİMLİYİ

HAKİMLİYİ : Turuz Farsca - Türkce

əyliyi (xaqanlığı. xanlığı. başçılığı )