Multilingual Turkish Dictionary

HAKƏZA

HAKƏZA : Turuz Farsca - Türkce

irdə

HAKƏZA : Turuz Farsca - Türkce

öyləcə

HAKƏZA : Turuz Farsca - Türkce

daha
daha eyləmə, gedmə.
yenə o cür

HAKƏZA : Turuz Farsca - Türkce

dahı kəzalik

HAKƏZA : Turuz Farsca - Türkce

genə

HAKƏZA : Turuz Farsca - Türkce

yenə, genə öylə
yenə o cür

HAKƏZA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf [ər.] köhn. Belece, bu su-retde.