Multilingual Turkish Dictionary

HAL ƏHVAL

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

açı zahir. qiyafə. hal əhval

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ağıbal aval. abal. (< av). al. vəziyət. qasnaq. şərayit. çevrə. əkiş. yağday. durmuş. donluk. ortam. ortalıq. aralıq. hal ruhiyyə. quşaq. təvərək. dövərək. dövrə. dayrə. mühit. mühit. əkiş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

aralıq şərayit. hal ruhiyyə

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ax >mühit

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

arış

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

içiş halət

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

oluş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

çap

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

çevrə

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

çevrim

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

çevriş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dalqa

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

davranış

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

davrış

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dayrə mühit. mühit

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dirilik

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dirim

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dirlik

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

donluk

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dövərək

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dövrə

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

dövrüş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

durmuş mühit. mühit. şərayit

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

duruğ qonuş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

durum

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

duruş qonuş. şərayit

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

əkiş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ərişim

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

gediş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

gəzənək

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

gəzinti

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

indin hal.
indini öçqön: (
dünya işlərinə qarşı laqeyd olan. heç bir nərsələ əlaqədər olmayan

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

keçim

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

kef

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

qılış

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

qırım qiyafə. hal əhval

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

qonuş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

quşaq

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

oluş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ortalıq

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ortam

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

orun yağday. vəziyyət

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ömr həyat

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

ömür

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

taxım əxlaq

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

təvərək

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

tutum

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

tutuş

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

üz

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

üzlük

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

varış

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

yağday durmuş. mühit. mühit. şərayit. hal ruhiyyə.vəziyyət. şərayit. rəftar.
bu gün halın yaxcıdı: bu gün yağdayım onqat:
yağdayı haçandan bəri ərbətləşdi: pisəldi

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

yaşam

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

yaşama

HAL ƏHVAL : Turuz Farsca - Türkce

yaşayış