Multilingual Turkish Dictionary

HAL DƏĞİŞİKLİYİ

HAL DƏĞİŞİKLİYİ : Turuz Farsca - Türkce

geçiş təhəvvül.
bu geçişin nədənin bilən yox