Multilingual Turkish Dictionary

HAL O RUZQAR

HAL O RUZQAR : Turuz Farsca - Türkce

durqun vəziyyət zad. (zindiyanlıq. zindəgi)