Multilingual Turkish Dictionary

HALÜZƏ

HALÜZƏ : Turuz Farsca - Türkce

durumuza
ey hüseynə ağluyanlar ağlayun öz halüzə, indi şahi kərbəla ağlır sizin əhvaluza. (taib)