Multilingual Turkish Dictionary

HALƏTDƏYİM

HALƏTDƏYİM : Turuz Farsca - Türkce

duruşdayım
gör nə duruşdayım: gör nə halətdəyim