Multilingual Turkish Dictionary

HALAMAMAQ

HALAMAMAQ : Turuz Dictionary

önəmsəməmək. usmamaq. aldırmamaq. qıloymamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. umursunmamaq. umursanmamaq. sincikməmək. saysalmamaq. saylınmamaq. taxınmamaq. omuz silkələmək

HALAMAMAQ : Turuz Dictionary

önəmsəməmək. usmamaq. aldırmamaq. qıloymamaq. aldırış, təvəccüh, diqqət edməmək. umursunmamaq. umursanmamaq. sincikməmək. saysalmamaq. saylınmamaq. taxınmamaq. omuz silkələmək