Multilingual Turkish Dictionary

HALBA

HALBA : Turkish Risale

Ahmak. Şaşkın. * Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr

HALBA : Ottoman Turkish

Ahmak. Şaşkın. * Aldatıcı, hilekâr, sahtekâr