Multilingual Turkish Dictionary

HALF-BRED

HALF-BRED : English Azerbaijani Turkish

qarışıq mənşəli, qarışıq törəməli, cins olmayan