Multilingual Turkish Dictionary

HALF-MAST

HALF-MAST : English Turkish Redhouse

half-masthäf'mäst' isim bayrağın yarıya indirilmesi