Multilingual Turkish Dictionary

HALLICA

HALLICA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərf zar. dan. Dolğun (be-denli), koppuş. [Sultan bey:]
.Mənimki bir hallıca, dulluca arvaddır. ü.Hacrbeyov.
.Hallıca, enlikürək bir qadın aralığa çıxdı.
Mir Celal.

HALLICA : Az Turkish Farsi

فربه
گوشتالو
زن سر حال