Multilingual Turkish Dictionary

HALLOO

HALLOO : English Azerbaijani Turkish

haylamaq, fısqırtmaq, dalına it salmaq, itlə ovlamaq

HALLOO : English Turkish

interj. alo, hey, kimleri görüyorum