Multilingual Turkish Dictionary

HALVETİ

HALVETİ : Turkish Turkish

ıbadetlerini tenhada yapmayı yeğleyen bir tarikat

HALVETİ : Turkish Turkish

u tarikatan olan kimse

HALVETÎ : Turkish Risale

Halvete müteallik, halvetle alakalı. * İbadet ve zikirlerini tenhada yapan bir tarikat adı. * Halvetiye Tarikatından olan kimse

HALVETÎ : Ottoman Turkish

gizliliğe önem veren bir tarikatın mensubu