Multilingual Turkish Dictionary

HAMİSİZ

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

açılaz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

açılaz aciz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

arqanaq (# arxayın)

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

aşnasız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

aşnasız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

avara

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

avara

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ir başına

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ir başına

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dayanaqsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dəngə

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dəngə

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dossuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dossuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

dossuz hamisiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

əsirgəsiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

isəsiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ısqal

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ısqal

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

issiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

issiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ıssız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

ıssız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

iyəsiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kəssiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kəssiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kimsəsiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

kovlaq

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməksiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

köməksiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoldavsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoldavsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qoldavsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorucusuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorucusuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorucusuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorucusuz dossuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorunaqsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorusuz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qorusuz aciz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

qölgəsiz

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

sapsız balta

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tanqı (> tənha(fars)

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tanqı (> tənha(fars)

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tək başına

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tək başına

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tək

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tək

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təkcə

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təkcə

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təkəl

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

təkəl

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tənğcə

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

tənğcə

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalavac

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalavac

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalğız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalğız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalın

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalın

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalıt

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalıt

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalqız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalqız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalnız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalnız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalvac

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalvac

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalvara

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalvara

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalzan

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yalzan

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yardımsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yardımsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yardımsız

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yavan

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yavan

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yayvan

HAMİSİZ : Turuz Farsca - Türkce

yayvan