Multilingual Turkish Dictionary

HAMARLA

HAMARLA : Turuz Dictionary

hamarlat. yapırt!. yaprat!. düzəlt. safalt.
təpirit yapırt yeri, yeri yoxla, geyin yeri

HAMARLA : Turuz Dictionary

hamarlat. yapırt!. yaprat!. düzəlt. safalt.
təpirit yapırt yeri, yeri yoxla, geyin yeri